×

მუხის ხის მარნის კარები

პროდუქტი: MD0026

მასალა: მუხა

ფერი: მუქი გალაქული

ზომა: XxX

მუხის ხის მისაღების კარი

პროდუქტი: MD0042

მასალა: მუხა

ფერი: მუქი ნატ. / გალაქული

ზომა: XxX

ნეკერჩხლის ხის კარი

პროდუქტი: MD0041

მასალა: ნეკერჩხალი

ფერი: მუქი გალაქული

ზომა: XxX

მუხის ხის კარი

პროდუქტი: MD0029

მასალა: მუხა

ფერი: ნატურალური

ზომა: XxX

მუხის ხის კარი

პროდუქტი: MD0030

მასალა: მუხა

ფერი: ნატურალური

ზომა: XxX

მუხის ხის კარი

პროდუქტი: MD0019

მასალა: მუხა

ფერი: მუქი გალაქული

ზომა: XxX

წაბლის ხის მისაღების კარი

პროდუქტი: MD0020

მასალა: წაბლი

ფერი: მუქი გალაქული

ზომა: XxX

მუხის ხის მისაღების კარი

პროდუქტი: MD0021

მასალა: მუხა

ფერი: მუქი გალაქული

ზომა: XxX

ნეკერჩხლის ხის კარი

პროდუქტი: MD0018

მასალა: ნეკერჩხალი

ფერი: მუქი გალაქული

ზომა: XxX

მუხის ხის მისაღების კარი

პროდუქტი: MD0028

მასალა: მუხა

ფერი: ნატურალური გალაქული

ზომა: XxX

მუხის ხის კარი

პროდუქტი: MD0016

მასალა: მუხა

ფერი: მუქი გალაქული

ზომა: XxX

თელის ხის კარი

პროდუქტი: MD0014

მასალა: თელა

ფერი: ნატურალური

ზომა: XxX

თელის ხის კარი

პროდუქტი: MD0022

მასალა: თელა

ფერი: ნატურალური

ზომა: XxX

მადერა ჯორჯია

ქ. ქუთაისი, 4600, საქართველო

maderaltd@gmail.com

+995 597 70 90 90