კერძო სკოლა "ღონე ქვეყნისა"

საქართველო, ქუთაისი

პროექტში წარმოდგენილია: იატაკი, კარები, კიბე, მაგიდა, სკამი, კომოდი, ფანჯარა