საცხოვრებელი სახლი

საქართველო, თბილისი

პროექტში წარმოდგენილია: იატაკი